Traditionellt har saker som bra investeringar, smart förvaltning och förmögenhetsskydd varit begränsade till ett fåtal ”lyckliga” individer med stora finansiella resurser.

Men världen har utvecklats, och den fjärde industriella revolutionen har anlänt. Internet, globalisering, automatisering, virtuell och förstärkt verklighet, bioteknik, 3D-utskrifter, solenergi och i synnerhet artificiell intelligens och blockchain.

Ovan nämna resurser är numera en del av ”exponentiella” företag och organisationer som drar nytta av paradigmskiftet från underskott till överflöd. Vi pratar om företag som Airbnb, Uber, Tesla, SpaceX, Spotify, Google och Netflix. Dessa har på några år uppvisat en exponentiell tillväxt och blivit några av världens största företag inom semesterboenden, transporter och underhållning. Utan att äga ett enda hotell, bil eller flygplan.

PRODUKTER

INDEXFONDER

Variabel lönsamhet.

BITCOIN

Garanterad årlig lönsamhet.

EURO

Garanterad årlig lönsamhet.

SPARA OCH INVESTERA

Månatlig plan med variabel avkastning.

BITCOIN-HANDEL

Variabel lönsamhet.

PTP-LÅN OCH FASTIGHETER

Variabel lönsamhet.

PTP-LÅN FÖR FÖRETAG

Variabel lönsamhet.

FYSISKT GULD OCH SILVER

Förvaras i Schweiz.

INVEST360

En fond som inkluderar en stabil mix av alla våra finansiella produkter – variabel lönsamhet.

BITCOINLÅN MED SÄKERHET

Garanterad lönsamhet.

INVESTERINGAR

i Nomad Kapital.

NOMAD KAPITAL PRIVATE TRUST KB
SMARTA INVESTERINGAR FÖR ALLA

Nomad Kapital vill vi även förändra den traditionella sektorn. Det gäller inte bara bankverksamhet, eftersom nätbanker och fintech växer i snabb takt. Varenda dag dyker en ny aktör upp, och det är jättebra.

Vi är övertygade om att förmögenhetsförvaltning och investeringsförvaltning, som tidigare var förunnat till en begränsad grupp med stora resurser, ska finnas tillgängligt till alla som vill ta kontrollen över sin framtid.

Människor ska få chansen att bryta sig ur dödläget och slippa vänta på banken de har haft hela livet, eller den nuvarande regeringen. Dessa har misslyckats med att uppvisa en bättre lösning och att förbättra människors finansiella situationer, och det kommer inte hända.

Nomad Kapital har två års framgångsrik erfarenhet och blir en pålitlig partner till kunderna. Vi arbetar med stor framgång sedan 2018 åt en utvald grupp kunder, vars gemensamma inställning är att aldrig förvänta sig att de som är förankrade i det förflutna kan förbättra och skydda deras framtid.

TJÄNSTER


JURIDISK RÅDGIVNING.

FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING.

AKTIV INVESTERINGSFÖRVALTNING.

SKATTERÅDGIVNING

FINANSIELL PLANERING OCH INVESTERINGAR.

RÅDGIVNING OCH SUPPORT FÖR SKYDD AV PRIVATA BITCOIN-NYKLAR.

FINANSIELL UTBILDNING INOM BLOCKCHAIN OCH KRYPTOVALUTOR.

PLANERING OCH HANTERING AV DIGITALA FÖRMÖGENHETER OCH EFTERLEVNAD.

Nomad Kapital är ett förvaltningsföretag med officiell registrering i Sverige, ett land med internationell respekt och högt erkännande inom Europa och resten av världen. Vi är officiellt registrerade som kapitalförvaltare i enlighet med Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630 (AML/CFT-efterlevnad) med Stockholms länsstyrelse som övervakningsmyndighet för AML/CFT-syften.

Nomad Kapital hanterar tillgångar som förvaras i truster som är strukturerade inom olika jurisdiktioner. Informationen på den här webbplatsen lämnas i allmänt syfte och innebär inte skatte-, finansiell eller juridisk rådgivning i något land.

OMDÖMEN

Svenska